ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്യാൻ  ശരീരം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് വലിയ സഹനമാണ്. പുണ്യപൂർണ്ണതക്കുള്ള ഈ സഹനമാണ് നോമ്പുകാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

Latest News
stmarrys

റവ. ഫാ. വർഗ്ഗീസ് എടക്കളത്തൂർ 2024 ഫെബ്രുവരി 7 ന്  അയ്യന്തോൾ പള്ളിയിൽ പുതിയ ഇടവക വികാരിയായി ചുമതലയേറ്റു.

Holy Mass Time
Sunday

6.30 am & 9.45 am

 

Monday to Friday

6.30 am

ayyantholechurch
Prayers

വി. സെബാസ്ത്യാനോസേ, കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടിന് സംരക്ഷണം നൽകണമേ!

Church- Updates

ഫെബ്രുവരി 12 - വിഭൂതി
മാർച്ച് 6 - പാതി നോമ്പ്
മാർച്ച് 24 - ഓശാന ഞായർ
മാർച്ച് 28 - പെസഹാ വ്യാഴം
മാർച്ച് 29 - പീഡാനുഭവ വെള്ളി
മാർച്ച് 31 - ഉയിർപ്പു തിരുനാൾ

PRAYER REQUEST
ONLINE OFFERINGS
PARISH HALL BOOKING STATUS
BLOOD DONATIONS
ayyantholechurch ayyantholechurch
2024 All rights reserved | www.ayyantholechurch.com | Website Developed by GL Infotech